Wassen: bedbad

Materiaal

  • Waskom met zuiver water
  • 2 washandjes en 2 handdoeken (of wasdoekjes voor verzorgend wassen)
  • Molton
  • Zeep (eventueel intieme waslotion)
  • Propere kledij
  • Steeklaken
  • Incontinentiemateriaal afhankelijk van de casus
  • Linnenkar

Voorbereiding

Uitvoering

Je schik op een zuiver werkvlak centraal de waskom, links hiervan de handdoek en washandje voor het bovenlichaam, rechts van de waskom de handdoek en washandje voor het onderlichaam.

Je geeft de patiënt een comfortabele halfzittende houding, verwijdert de bovenlaag en legt de molton aan.

Je verwijdert de kleding van de patiënt.

Hoofd:

  Je neemt het washandje voor het bovenlichaam en vraagt of de patiënt zeep wenst voor het wassen van het gezicht. De ogen worden gewassen van oorzijde naar
  neuszijde. Was het gezicht, de oorschelpen, achter de oren en de hals.

  Je spoelt het washandje uit en herhaalt bovenstaande volgorde.

  Je droogt af in bovenstaande volgorde.

  Je plooit de molton naar onder en legt een handdoek op de thorax van de patiënt.

Thorax en armen:

Je wast, spoelt en droogt de thorax en de oksels en plooi de molton terug naar boven.

  Was, spoel en droog de verst verwijderde arm, van de bovenarm naar de hand en tussen de vingers. Daarna de dichtstbijzijnde arm. De handdoek kan onder de te
  wassen armen gelegd worden als bedbescherming.

  Je dekt het bovenlichaam terug af met de molton en plooit het onderste deel van de molton tot aan de knieën omhoog.

Benen:

  Je legt de handdoek voor het onderlichaam onder het verst verwijderd been en wast, spoelt en droogt van de knieën naar de voet en tussen de tenen.  Je herhaalt
  deze handeling voor het dichtstbijzijnde been.

  Je neemt zuiver water.

  Zo nodig leg je de patiënt plat om beter zicht te krijgen op de intieme streek.

  Je plooit de molton tot boven de navel en legt de handdoek over de onderbuik/schaamstreek.

Je voert het intiem toilet uit met het washandje van het onderlichaam.

Je neemt zuiver water.

Nadat je de bedsponden aan één kant omhoog gedaan hebt, wentel je de patiënt volgens het protocol.  Zorg dat de patiënt comfortabel ligt en plaats de molton zo dat de patiënt voldoende bedekt is (voor privacy en om onderkoeling tegen te gaan).

Je plooit het steeklaken tot tegen de patiënt. Je legt de handdoek voor het bovenlichaam ter hoogte van de bovenrug en de handdoek voor het onderlichaam  ter hoogte van de stuit.

Bovenrug:

  Je wast met het washandje van het bovenlichaam de bovenrug tot in de lenden, spoelt en droogt. Je bedekt eventueel de rug met de handdoek.

Stuitwassing:

  Je voert de stuitwassing uit met het washandje van het onderlichaam.

Zo nodig vervang je het steeklaken.

Zo nodig breng je proper ééndelig-incontinentiemateriaal of tweedelig-incontinentiemateriaal aan.

Je kleedt de patiënt terug aan en geeft de patiënt een comfortabele houding.

Verzorgend wassen:

  Je warmt het pakket met verzorgende wegwerpdoekjes op in de microgolfoven volgens de bijgevoegde instructies.

  Je gebruikt één vochtig doekje per lidmaat, één voor het hoofd, één voor de thorax, één voor het intiem toilet, één voor de rug en één voor de stuit. Volg dezelfde
  volgorde van wassen zoals bij het klassieke bedbad.

  Je laat de huid drogen gedurende 30 seconden. Het is aangewezen om de patiënt ondertussen toe te dekken om afkoeling te voorkomen.

Nazorg

Bronnen

  • Bij deze procedure werd nog geen link toegevoegd naar (wetenschappelijke) bronnen. Mocht je relevantie literatuur gevonden hebben, mag je dit altijd laten weten aan de vakdocent of praktijklector.