Voorbereiding (Pediatrie)

Materiaal

  • Clinell®
  • Handalcohol

Voorbereiding

Uitvoering

Je verzamelt informatie.

Je reinigt het oppervlak.

Je past regels van handhygiëne correct toe tijdens voorbereiding..

Je verzamelt materiaal en zet alles binnen handbereik.

Je gaat naar de kamer van het kind.

Je stelt jezelf voor.

Je identificeert patiënt.

Je verwoordt de vaardigheid die je gaat uitvoeren op  ontwikkelingsniveau van het kind en aan de ouders.

Je neemt het kind mee naar de onderzoekskamer bij een invasieve handeling en doet beletsignaal aan.

Je zorgt voor privacy.

Je zorgt dat je ergonomisch kan werken.

Je gebruikt de verplaatsingstechniek “bevestigend dragen” (dwz ondersteunen thv bekken).

Je gebruikt de pijnscore, pijnmedicatie of sedatie volgens voorschrift.

Je installeert de patiënt comfortabel en gebruikt therapeutische omarming als uitgangspunt. Dit kan door de ouders/voogd of door zorgverlener uitgevoerd worden.

Je maakt indien mogelijk gebruik van verdovende pleister of zalf.

Je maakt in alle geval gebruik van een non-farmacologische afleidingstechniek rekening houdend met de leeftijd van het kind: Buzzy Bee, VR-bril, borstvoeding, afleidingskaarten, bellen blazen, video’s,…

Aandachtspunt: Je laat het kind NOOIT alleen op een verzorgingskussen liggen of met bedsponden naar beneden en houdt steeds lichaamscontact met het kind.

Nazorg

  • Geen specifieke nazorg vereist.

Bronnen

Bij deze procedure werd nog geen link toegevoegd naar (wetenschappelijke) bronnen. Mocht je relevantie literatuur gevonden hebben, mag je dit altijd laten weten aan de vakdocent of praktijklector.