Veiligheidshouding

Materiaal

  • Geen specifiek materiaal noodzakelijk.

Voorbereiding

  • Gezien het hoogdringende karakter van deze handeling, vervallen de voorbereidingsstappen. Breng jezelf echter niet in gevaar!

Uitvoering

Je bekijkt de situatie en je zorgt voor veiligheid.

Je bepaalt de toestand van het slachtoffer.

Je checkt het bewustzijn en de ademhaling. (zie BLS)

Je voert een veiligheidshouding uit bij een bewusteloos slachtoffer met een adequate ademhaling.

Je knielt naast het slachtoffer ter hoogte van de lenden.

Je brengt de dichtstbijzijnde arm opzij in een hoek van 90° en de handpalm naar boven.

Je legt de andere arm over de thorax en legt de handpalm tegen de wang ter hoogte van de kin.

Je plooit het verste been zodat de voet op de grond staat en neemt het been ter hoogte van de geplooide knie vast en haalt dit naar je toe.

Je zorgt voor een stabiele houding en zorgt ervoor dat het hoofd gekanteld blijft en de ademhalingswegen vrij blijven.

Je verwittig de hulpdiensten of geef iemand opdracht dit te doen.

Je blijft bewustzijn en ademhaling opvolgen. Indien nodig start je met BLS.

Nazorg

  • Geen specifieke nazorg vereist.

Bronnen

  • Bij deze procedure werd nog geen link toegevoegd naar (wetenschappelijke) bronnen. Mocht je relevantie literatuur gevonden hebben, mag je dit altijd laten weten aan de vakdocent of praktijklector.