Urine onderzoek ahv Uristick

Materiaal

  • test/strip

        Opm: bijsluiter lezen en vervaldatum controleren

  • onsteriele handschoenen
  • beschutting

Voorbereiding

Uitvoering

evt.  zwangere zich eerst laten reinigen (hygiënisch of met kompressen en Hibidi®l )

laat zwangere plassen in een potje (liefst midstream: eerst wat laten plassen in wc, dan vangt men de middelste straal op in het potje en men plast verder uit in wc)

observeer en meng de urine

              Opm: troebele urine kan wijzen op infectie

haal de teststrip door de urine

              Opm: Raak het reageergedeelte niet aan.

              Let op de inwerktijd (cfr bijsluiter)

hou de teststrip horizontaal, of leg het op de beschutting

lees af door de stick dicht tegen de overeenkomstige kleurenschaal op het potje te houden

              Opm: Zinvol onderzoek:

bij hoge bloeddruk: controle eiwit (proteïnurie)

bij hyperemesis: controle ketonen

bij infectie: controle nitriet (geen nitriet betekent daarom niet vrij van inf. …)

Nazorg

ruim materiaal op :

urine weg gieten in het wc

potje, strip en beschutting in afvalbak