Transfusie van erytrocyten

Materiaal

Opm: lumen van de katheter en van de vena dient groot genoeg te zijn om hemolyse te voorkomen en om goede instroom van ‘bloed‘ te garanderen

         geen elektrische pompen gebruiken voor transfusie: hemolyse!

  • bloedzak (PC)

        Opm: bewaar bloed tussen 2 en 6°C, opwarmen voor toediening is niet nodig

  • transfusieleiding of Y-trousse voor bloed
  • 1l  NaCl 0,9% + infuusleiding met driewegkraan

Voorbereiding

              Opm: indicatie en anamnesegegevens:

              eerdere transfusiereacties

              bloedgroep en rhesus

    gegevens kruisproef

              zwangerschap

              borstvoeding

              Opm: halfzittend of liggende houding

     Punctieplaats vrij

Volg plaatselijke procedure voor afhalen van bloedzak op de transfusiedienst

          Opm: voer de nodige controles en administratieve taken uit:

teken ontvangstformulieren af op transfusiedienst en vermeld: naam, afdeling, tijdstip en productnummer

kruisproef negatief (antigenen van bloed van gever komen overeen met antigenen van ontvanger, anders hemolytische transfusiereacties)

breng administratieve zaken op afdeling in orde, volg plaatselijke procedure

vergelijk identificatieklever op zak met identificatiegegevens van patiënt (doe dit samen met een collega: dubbele controle!)

enkel CMV-vrij bloed bij zwangeren en borstvoeding (= gedeleukocyteerd bloed)

bloedgroep en Rhesus op bloedzakje met kaart patiënt. Ga NOOIT verder op mondelinge gegevens. In dossier moet rhesus voluit geschreven zijn.

Vervaldatum gecheckt

              Opm: uitgangswaarden zijn belangrijk om transfusiereacties te onderkennen

Uitvoering

Stap 1: voorbereiding bloedderivaat  in verpleegruimte

Ontsmet je handen.

Maak een infuuszak met NaCl 0,9%, standaardleiding en driewegkraan klaar en purgeer

              Opm: wanneer je een Y-bloedtrousse gebruikt kan NaCl langs één van de uiteinden lopen

draai de bloedzak enkele malen rustig om

open de verpakking van de transfusieleiding

verplaats rolklem tot 20 cm onder de druppelkamer

sluit klem

maak insteekopening van bloedzak vrij

draai insteekpunt van de leiding in de opening van de bloedzak

hang bloedzak aan statief

vul de druppelkamer tot boven de filter door er zacht op te drukken

purgeer

ruim lege verpakkingen op

Stap 2

handhygiëne: wassen van handen

plaats infuus met NaCl 0,9%

verwijder afsluitdop van driewegkraan

verwijder afsluitdop van bloedlijn

sluit bloedlijn aan op driewegkraan

Stap 3

sluit rolklem en driewegkraan van NaCl

open driewegkraan richting bloedlijn

Stap 4

start bloedtoediening

eerste 10 ml aan 60 ml/uur = 10 minuten

              Opm: transfusiereacties zijn: koorts, hypotensie, misselijkheid, tachycardie, rillen

              zet bij afwijkende waarden transfusie stop, open NaCl en verwittig arts

Stap 5

stel juiste druppeldebiet in

              Opm: zie medisch voorschrift, richtdebiet is 2 tot 4u voor één eenheid

              max 4 uur (voedingsbodem voor bacteriën)

Stap 6

Neem vitale parameters op bepaalde tijdstippen (volg plaatselijke procedure)

Stap 7

dien eventueel een volgende eenheid bloed toe:

laat transfusieleiding zoveel mogelijk leeglopen

zet rolklem transfusieleiding toe en sluit driewegkraan

spoel infuuslijn tot deze volledig schoon is (NaCl)

maak bloedzak klaar met nieuwe transfusieleiding

schakel aan op driewegkraan

Stap 8

beëindig transfusie

laat transfusieleiding zo ver mogelijk leeglopen

sluit rolklem transfusieleiding en driewegkraan

spoel infuuslijn (NaCl)

ontkoppel transfusieleiding van de driewegkraan

spoel driewegkraan boven een nierbekken met NaCl vanuit de infuuszak en sluit de zijweg van de driewegkraan met een steriel afsluitdopje

Opm: leidingen goed spoelen na toediening bloed om stolsel, embolen en verstopping van leiding en katheter te voorkomen en om vermenging met een niet-compatibele infuusvloeistof te voorkomen

Opm: bloedresten kunnen aanleiding geven tot infectie; bloedzakken en leidingen moeten onmiddellijk worden afgekoppeld als ze leeg zijn (o.w.v. infectiegevaar)

Stap 9

stel het debiet in voor verdere toediening van NaCl

Opm: laat de infuuszak nog enkele uren ter plaatse als ‘waakinfuus’ om snel te kunnen ingrijpen bij verlate transfusiereacties

              verwijder nadien de IV katheter

Nazorg