Redonbokaal verwijderen

Materiaal

 • fysiologische oplossing (NaCl 0.9%)
 • Kant en klaar verband
 • kleine bedbescherming
 • naaldcontainer
 • nierbekken
 • niet-steriele handschoenen
 • steriel pincet
 • steriele verbandset
 • stitchcutter of steriele schaar
 • identificatieklevers
 • aanvraagformulier labo
 • Zo nodig:
  • Extra afvalzak
  • niet-steriele deppers

Voorbereiding

Uitvoering

Je ordent de verbandset en het andere materiaal op het werkblad.

Je geeft de patiënt een goede houding.

Je brengt de bedbescherming en het nierbekken aan in het bed of plaatst het afvalrecipiënt zodanig dat de vuile deppers niet over het steriele gedeelte komen.

Je opent de set zonder de binnenkant te raken.

Je trekt het veld open en legt dit, met de geplastificeerde kant, op de werktafel met onderaan behoud van een boord.

Je neemt het pincet zonder de set te raken met de handen.

Je legt met het pincet de steriele deppers in het steriele veld.

Je legt het steriele pincet met de handgreep op de niet-steriele boord.

Je opent de stitch cutter en legt deze met de verpakking naast het veld of met de handgreep op de niet-steriele boord.

Je giet de vloeistof(fen) in de compartimenten van de set.

Je leest het debiet af van de vloeistof in de redonbokaal.

Je maakt de kleefpleister los en verwijdert het verband.

Indien het buitenverband vochtig of zichtbaar vuil is, gebruik je niet-steriele handschoenen om enkel het verband te verwijderen.

Je verwijdert de huidhechting.

Je verwijdert volgens voorschrift:

  luchtledig: klem open

  niet luchtledig: klem toe

Je steunt de huid met het pincet en een droge depper vlak naast de wonddrain.

Je neemt de drain vast met de handschoen(en) of beschutting.

Je verwijdert de drain met permanente tractie.

Je drukt goed na met de depper.

Je verwijdert de redondrain met een handschoen en je rolt deze in een aparte afvalzak. Nadien deponeer je het geheel in de spoelruimte in een harde gele ton.

Je reinigt het insteekpunt en de omgeving.

Je droogt in eenzelfde volgorde.

Je brengt een absorberend eindverband aan en kleeft dit af.

Je brengt de stitchcutter in de naaldcontainer.

Je verwijdert het nierbekken, de bedbescherming en het andere materiaal.

Je verzamelt de gebruikte instrumenten in een nierbekken en brengt deze naar de spoelruimte.

Je voert na 15 tot 20 minuten een lekkagecontrole uit.

Nazorg

 • Nazorg
 • Rapportage
 • Rapporteer het debiet per redon.
 • Bij meerdere redons dien je deze te nummeren.

Bronnen

 • Bij deze procedure werd nog geen link toegevoegd naar (wetenschappelijke) bronnen. Mocht je relevantie literatuur gevonden hebben, mag je dit altijd laten weten aan de vakdocent of praktijklector.