Rapportage

Materiaal

  • Geen specifiek materiaal vereist.

Voorbereiding

  • Geen specifieke voorbereiding vereist.

Uitvoering

Je tekent de zorg af in het patiëntendossier.

Je rapporteert schriftelijk en mondeling volgens SBARR.

Je rapporteert schriftelijk en mondeling volgens TIME in geval van wondzorg.

Je rapporteert het psycho-sociaal welbevinden van de patiënt.

Je rapporteert de techniekspecifieke observaties en het verloop van de zorg

Nazorg

  • Geen specifieke nazorg vereist.

Bronnen

  • Bij deze procedure werd nog geen link toegevoegd naar (wetenschappelijke) bronnen. Mocht je relevantie literatuur gevonden hebben, mag je dit altijd laten weten aan de vakdocent of praktijklector.