Positioneren van een patiënt

Materiaal

  • 4 middelgrote kussens
  • Eventueel een positioneringskussen
  • Handalcohol

Voorbereiding

Uitvoering

Positioneren van een CVA patiënt:

Je positioneert het hoofdeinde op 30° .

Je legt het hoofd recht, op het midden van het hoofdkussen.

De schouderbladen steunen mee op het hoofdkussen.

De hemiplegische arm ligt op een kussen. De schouder wordt ondersteund door een ander kussen of een positioneringskussen.

De elleboog is licht gebogen.

De pols en de hand worden ook ondersteund door het kussen en liggen in neutrale stand.

Een kussen onder de hemiplegische heup.

Een kussen plaatsen onder beide benen, ter hoogte van de knieplooi.

Positioneren van een CVA patiënt op de aangedane zijde:

Je positioneert het hoofdeinde op 30°

Het hoofd ligt op een kussen, in het verlengde van de romp.

Je neemt de scapula van de aangedane zijde vast en trekt deze lichtjes naar voren (niet liggen op de tuberculum major).

De romp ligt achterwaarts gedraaid en de rug is gesteund met een kussen of een positioneringskussen.

De hemiplegische arm ligt gestrekt of licht gebogen met de hand in neutrale positie.

Het hemiplegische been is in lichte buiging.

Je plaatst een kussen ter hoogte van de knieën, tussen beide benen.

Positioneren van een CVA patiënt op de niet aangedane zijde:

Je positioneert het hoofdeinde op 30°

Het hoofd ligt op een kussen, in het verlengde van de romp.

De romp ligt lichtjes voorwaarts gekanteld met in de rug een kussen of een positioneringskussen.

De hemiplegische schouder ligt langs de borst kant naar voren gericht.

Je legt de hemiplegische arm op een kussen voor de romp, waarbij arm en schouder goed ondersteund worden.

De hemiplegische hand ligt op een kussen met de hand in neutrale positie.

Je legt het hemiplegische been op een kussen naar voren, met de knie en de heup in flexie. Hierbij ligt de hemiplegische voet mee op het kussen.

Het niet hemiplegische been ligt licht gebogen in heup en knie.

Nazorg

Bronnen

  • Pickenbrock, H., Ludwig, V. U., Zapf, A., & Dressler, D. (2015). Conventional versus neutral positioning in central neurological disease: a multicenter randomized controlled trial. Deutsches Ärzteblatt International112(3), 35.
  • Pickenbrock, H., Ludwig, V. U., & Zapf, A. (2017). Support pressure distribution for positioning in neutral versus conventional positioning in the prevention of decubitus ulcers: a pilot study in healthy participants. BMC nursing16, 1-7.

(Laatst gewijzigd op 19/06/2024)