Onderbroken wondspoeling

Materiaal

 • fysiologische oplossing (NaCl 0.9%)
 • niet-steriele handschoenen (2 paar)
 • afvalrecipiënt
 • cellulose bedbescherming
 • fysiologische oplossing (NaCl 0.9%)
 • nierbekken
 • niet-steriele deppers
  • steriel absorberend eindverband
 • steriele bolkom (zo grote hoeveelheid spoelvloeistof)
 • steriel reserve instrument
 • steriele spuit met IV katheter OF steriele spuit met breed aanzetstuk met nelatonsonde
 • steriele verbandset
 • steriele deppers (extra)
 • spoelvloeistof
 • Zo nodig
  • Ontsmettingsstof
  • Fixatiemateriaal
  • Barrièrefilm

Voorbereiding

Uitvoering

Je installeert de patiënt zodanig dat de wonde zo dicht mogelijk bij het bed ligt.

Je brengt de bescherming en het nierbekken in bed aan en plaatst het afvalrecipiënt zodanig dat de vuile deppers niet over het steriele gedeelte komen.

Je ordent de verbandset en het andere materiaal op het werkblad.

Je opent de set zonder de binnenkant te raken.

Je neemt het steriele veld uit de set.

Je trekt het veld open en legt dit met de geplastificeerde kant op de werktafel met behoud van onderaan een boord.

Je neemt het pincet zonder de set te raken met de handen.

Je legt met het pincet de steriele deppers en/of kompressen in het steriel veld.

Je legt het steriele instrument met de handgreep op de onsteriele boord.

Je brengt de vloeistof(fen) in de compartimenten van de set of in een ander steriel recipiënt.

Je maakt de kleefpleister los en verwijdert het verband.

Indien het buitenverband vochtig of zichtbaar bevuild is, gebruik je niet-steriele handschoenen enkel om het verband te verwijderen.

Je verwijdert eventueel kleefpleisterresten.

kleine wondopening:

  Je monteert de IV katheter op de spuit en je trekt de voorgeschreven spoelvloeistof op.

  Je legt de spuit met de katheter met de handgreep op de niet-steriele boord.

  Je doet niet-steriele handschoenen aan.

  Je brengt de katheter in de wonde in en spoelt.

  Je observeert het wondvocht en drukt zo nodig de wonde uit.

  Je vraagt de patiënt even te hoesten of te persen.

grote wondopening:

  Je monteert de nelatonsonde op de spuit en je trekt de voorgeschreven spoelvloeistof op.

  Je legt de spuit met de nelatonsonde met de handgreep op de niet-steriele boord.

  Je doet niet-steriele handschoenen aan.

  Je brengt de katheter in de wonde in en spoelt.

  Je observeert het wondvocht en drukt zo nodig de wonde uit.

  Je vraagt de patiënt even te hoesten of te persen.

  Je verwijdert het nierbekken met het spoelvocht en deponeert dit in de gele harde ton.

Je doet de handschoenen uit.

Je voert de verdere wondzorg uit zoals bij de chirurgisch gesloten wonde met lekkage.

Je brengt een steriel eindverband aan.

Je verwijdert de bedbeschutting.

Je verzamelt de gebruikte instrumenten in een nierbekken en brengt deze naar de spoelruimte.

Nazorg

Bronnen

 • Bij deze procedure werd nog geen link toegevoegd naar (wetenschappelijke) bronnen. Mocht je relevantie literatuur gevonden hebben, mag je dit altijd laten weten aan de vakdocent of praktijklector.