Medicatiebereiding in burette (Pediatrie)

Materiaal

 • Alcoholische ontsmettingsstof
 • Naaldcontainer
 • Juiste infuusoplossing (Cave: vervaldatum + juiste hoeveelheid + inhoud)
 • Infuusset + burette 
 • Identificatiesticker voor burette
 • Infuusstaander
 • Hulp- of tussenstukken zo nodig: driewegkraan en/of verlengleiding
 • De voorbereide geïdentificeerde spuit met medicatie 
 • Identificatie infuus
 • Materiaal voorbereiding

Voorbereiding

Uitvoering

Je haalt de infuusset uit de verpakking en sluit alle klemmen boven de burette en de rolregelklem 10 cm onder de druppelkamer.

Je monteert de nodige tussenstukken op de infusieset (Cave: volgorde)

Je neemt de infuusoplossing en brengt het insteekpunt van de infuusset met een draaiende beweging in het infuusrecipiënt (Cave: geschikt oplosmiddel voor medicatie).

Je vult de burette met 20ml infuusoplossing.

Je vult de telkamer tot op 1/3.

Je ontlucht/purgeert de leiding en sluit nadien de rolregelklem.

Je ontsmet het insteekpunt van de burette.

Je voegt de medicatie toe via het insteekpunt.

Je verdunt volgens voorschriften in bijsluiter medicatie.

Je identificeert de infuuszak + burette volgens de geldende procedures.

Je sluit de burette aan op een lopend infuus via de driewegkraan of een katheterslotje. Indien je de burette aansluit op een katheterslotje, controleer vooraf grondig de toegankelijkheid (verwijderen windel, voorspoelen met NaCl 0,9%, aanbrengen windel).

Je koppelt de burette voldoende hoog aan de infuusstaander zodat de vloeistof kan inlopen.

Je stelt de correcte inloopsnelheid in.

Je vult de burette opnieuw met 20-30ml spoelvloeistof om je leiding na te spoelen. Je zet dit aan dezelfde inloopsnelheid.

Je koppelt de burette na toediening van de medicatie af volgens de basisprincipes.

Nazorg

Bronnen

 • Ulijn-ter Wal, R., Masolijn, K. (2018). Leerboek kinderverpleegkunde: 5e, volledig herziene druk. Bohn stafleu van loghum: Houten.