Medicatie via vernevelaar

Materiaal

  • Juiste medicatie
  • Vernevelmasker of -pijp
  • Nierbekken
  • Glas water
  • Compressor of debietregelaar

Voorbereiding

Uitvoering

Je geeft de patiënt een aangepaste houding en je laat hem een slok water drinken.

Je doet de medicatie in de medicijnkamer.

Via compressor:

Je zet het toestel aan.

Via debietregelaar:

Je stelt het juiste volume in (cave: visuele controle)

Je plaatst het masker voor mond en neus van de patiënt of je biedt het juiste mondstuk aan.

Je vraagt de patiënt om rustig in en uit te ademen gedurende 10 tot 15 minuten.

Let op: Laat de patiënt de mond spoelen na het gebruik van inhalatiecorticosteroïden.

Nazorg

  • Reinig de medicijnkamer, masker en/of mondstuk (cave: micro-organismen)
  • Nazorg
  • Rapportage

Bronnen

  • Bij deze procedure werd nog geen link toegevoegd naar (wetenschappelijke) bronnen. Mocht je relevantie literatuur gevonden hebben, mag je dit altijd laten weten aan de vakdocent of praktijklector.