Inwendig CTG of Scalpelelektrode

Materiaal

  • Steriel veld (evt.)
  • Scalpelektrode (gold-trace)
  • Steriele handschoenen
  • Steriel glijmiddel (evt.)
  • Bedpan en onderlegger
  • CTG toestel

Opm: Sommige CTG toestellen hebben specifieke aansluiting voor registratie via scalpelelektrode of meestal gebruik Stan-monitor (+ evt. printer)

eventueel Koala-druksonde als men de inwendige drukmeting wil registreren

  • FECG-kabel  met beenplaat en knipsluiting voor aansluiting huidelektrode
  • Vliezenbreker (evt.)
  • Toco-transducer (valt weg bij aansluiten Koala-druksonde)

Opm: extra bij aansluiten STAN:

              Huidelektrode

              Elastiek band

              Schuurpapier + Alcohol 70° + deppertje

Voorbereiding

Verloskundige status moet bekend zijn: vaginaal onderzoek (link procedure vaginaal onderzoek) met POVIAS, toestand van de vliezen die moeten gebroken zijn, of breken van de vliezen te verantwoorden

Informeer parturiënte

              Opm: nadien minder mobiliteit

Uitvoering

Stap 1

zorg voor goede positionering van de moeder in ruglig

gebruik eventueel een bedpan

Opm: gebruik de bedpan als eerst de vliezen moeten gebroken worden of cervix nog zeer sacraal ligt

zet CTG toestel in de buurt

Stap 2

leg steriel veld open

open verpakking van elektrode set en ledig deze voorzichtig en op steriele wijze op het werkveld

Opm: je kan de elektrode ook laten aangeven door een andere vroedvrouw als je geen steriel veld gebruikt en je reeds steriele handschoenen aanhebt

Opm: voor STAN: leg huidelektrode op dezelfde wijze ook op het steriel veld

doe steriele handschoenen aan

Stap 3

breng nu de scalpelektrode in net zoals je een vliezenbreker zou inbrengen

Opm: Indien nodig eerst de vliezen breken (link procedure amniotomie) met vliezenbreker en vaginaal onderzoek (link procedure vaginaal onderzoek) uitvoeren om caput te lokaliseren, doe dit nooit met de electrode zelf om schade te voorkomen

duw het uiteinde goed loodrecht tegen het caput aan

trek het witte stopje met de niet ingebrachte hand een beetje terug totdat het klepje uit inbrenghuls springt, schuif dan het witte stopje helemaal tot tegen uiteinde inbrenghuls

Draai nu dit stopje +/- 360°+90° met de wijzers mee, je draait nu het spiraaltje vast op het caput

Nu haal je de draadjes van de elektrode uit het spleetje in het witte stopje

Je kan nu voorzichtig wat tractie op de elektrode brengen om te voelen of de elektrode vastzit

Indien ja dan kan je nu de binnenste (met stopje) en buitenste inbrenghuls  over de elektrode afschuiven

Stap 4

Steek de elektrode in de foetale EKG- beenplaat

Opm: voor STAN: Je klikt de aansluiting van de beenplaat op de huidelektrode vast

Je kleeft de huidelektrode vast op het geschuurd en ontsmet plaatsje in de lies

Je controleert het foetale EKG-signaal

              Voorkom dat de patiënt gaat bewegen voordat de basislijn op de STAN is bepaald

Je maakt de beenplaat vast rond de dij met de elastische band

Schakel het CTG toestel aan

Stap 5

Controleer de werking van het CTG

Opm: Voor STAN: Check of er een basislijn is bepaald en of de signaalkwaliteit goed is aan de hand van het grote hart en de 4 blokjes op het bovenste deel van het scherm

Classificeer het CTG

Afbeelding

Nazorg

 Opm: zijlig is mogelijkheid

 Voorzichtigheid geboden bij het volgende vaginaal onderzoek