Intraveneuze medicatietoediening zonder infuus

Materiaal

  • Alcoholische ontsmettingsstof
  • Naaldcontainer
  • Nierbekken en/of afvalzak
  • De voorbereide spuit met medicatie
  • Niet-steriele kompressen
  • IV naald (20G)
  • Kleine bedbescherming
  • Knelband
  • Eindverband

Voorbereiding

Uitvoering

Denk zelf na over de momenten van handhygiëne en het gebruik van niet-steriele handschoenen.

Je geeft de patiënt de juiste houding, de arm in supinatie.

Zet jezelf comfortabel en ergonomisch naast de patiënt.

Je plaatst de IV naald op de voorbereide spuit met medicatie.

Je plaatst de bedbescherming.

Je legt de knelband aan en zoekt een geschikte ader.

Je ontsmet de punctieplaats. Respecteer de contacttijd.

Je neemt de spuit met de medicatie en je verwijdert het beschermhulsje.

Je strekt de huid van de patiënt en waarschuwt voor de prik.

Je brengt de naald in onder een hoek van 15° tot 30° met de opening van de naald naar boven.

Je fixeert de spuit en naald met de niet-dominante hand.

Je controleert of het bloedvat werd aangeprikt door de stamper met de dominante hand achterwaarts te bewegen. Indien het bloedvat correct werd aangeprikt, verschijnt er bloed in de spuit.

Je maakt de knelband los.

Je spuit langzaam de medicatie in, controleer het insteekpunt op zwelling.

Let op: indien er een zwelling optreedt verwijder je de naald en herbegin je volledig opnieuw.

Je neemt een niet-steriele kompres en je plaatst deze op het insteekpunt.

Je verwijdert de naald en spuit en werpt de naald onmiddellijk in de naaldcontainer.

Zo nodig breng je een eindverband aan.

Nazorg

Bronnen

  • Bij deze procedure werd nog geen link toegevoegd naar (wetenschappelijke) bronnen. Mocht je relevantie literatuur gevonden hebben, mag je dit altijd laten weten aan de vakdocent of praktijklector.