Intramusculaire inspuiting

Materiaal

  • Alcoholische ontsmettingsstof
  • Naaldcontainer
  • Nierbekken en/of afvalzak
  • De voorbereide spuit met medicatie
  • Niet-steriele kompressen
  • Steriele IM naald + reserve

Voorbereiding

Uitvoering

Je neemt de voorbereide spuit met medicatie (Flacon met vloeistofflacon met poeder of ampul) en controleert de aangebrachte identificatiegegevens.

Je verwijdert de optreknaald met de hand en werpt deze in de naaldcontainer (cave: steriliteit).

Je plaatst de IM naald op de spuit.

  Let op: Je past de IM naald aan i.f.v. de inspuitplaats en de individuele patiënt.

Je purgeert de spuit met de IM naald tot aan het aanzetstuk. Je fixeert hierbij spuit en naald.

Je geeft de patiënt de juiste houding en je doet de juiste plaatsbepaling.

Je ontsmet de insteekplaats van circulair van binnen naar buiten, voldoende ruim, en je respecteert hierbij de contacttijd.

Je neemt de spuit klaar en verwijdert de hoes van de IM naald.

Je verwittigt de patiënt.

Je trekt de huid strak en brengt met de dominante hand de naald vlot en loodrecht t.o.v. de huid in.

Je fixeert met de niet-dominante hand de spuit en naald.

Je doet een bloedvatcontrole.

Je spuit de medicatie langzaam in.

  Let op: Indien toediening van verschillende medicamenten versteek je de naald. Na het versteken kan je de spuit ontkoppelen en een tweede spuit met een ander      medicament bevestigen. Vergeet geen bloedvatcontrole uit te voeren alvorens het tweede geneesmiddel in te spuiten.

Je steunt de huid kort bij de naald door middel van de kompres uit de niet-dominante hand en verwijdert spuit en naald.

Je brengt de naald onmiddellijk in de naaldcontainer.

Je drukt met de kompres op de insteekplaats.

Nazorg

Bronnen

  • Landelijke protocollen kinderverpleegkundige zorg (z.d.). Intramusculair injecteren. Geraadpleegd op 13 september 2021, van https://www.lpkz.nl/