Identificatie staal

Materiaal

  • Etiket (eventueel voorgedrukt)
  • Verpakkingsmateriaal
  • Aanvraagformulier
  • Correcte drager voor staal (wondcultuur, steriel recipiënt, bloedtube, …)

Voorbereiding

Uitvoering

Indien het recipiënt zichtbaar bevuild is wordt dit gereinigd alvorens dit te versturen naar het laboratorium. Denk hierbij aan handhygiëne.

Je identificeert elk staal met volgende informatie:

  Naam en voornaam patiënt

  Geboortedatum

  Beschrijving staal (stoelgangstaal, sputum, urine, bloed, …)

  Afnameplaats indien relevant (via verblijfskatheter, wonde onderbeen, …)

  Datum en uur van afname

Identificatie van de staalafnemer

Let op: indien de drager een potje is, wordt de identificatie aangebracht op het potje, niet op het deksel.

Je verpakt het staal in een plastic (kangaroo)zakje en voegt hier het aanvraagformulier aan toe.

Je brengt het staal zo spoedig mogelijk ter analyse naar het laboratorium. Indien je het staal niet onmiddellijk kan wegbrengen wordt dit op een correcte manier bewaard op de afdeling.

Verdere info kan je vinden in het artikel: Guidelines for prevention of hospital acquired infections.

Nazorg

Bronnen

  • Bij deze procedure werd nog geen link toegevoegd naar (wetenschappelijke) bronnen. Mocht je relevantie literatuur gevonden hebben, mag je dit altijd laten weten aan de vakdocent of praktijklector.