Huisreglement

Algemene werking

Inschrijving oefenmoment

Voorbereiding oefenmoment

 • Zorg dat je de nodige stappenplannen/procedures kent en digitaal kan consulteren tijdens het oefenmoment.
 • Neem mee: schort, studentenkaart, materiaalzakje, nodige documenten.

Aanvang oefenmoment

 • Meld je tijdig aan in uniform (enkel schort) en teken aanwezigheid af op aftekenlijst.
 • Enkel het noodzakelijke materiaal wordt meegenomen in de oefenruimte zelf, overbodig materiaal kan je kwijt in de locker op de campus.
 • Eten en drinken zijn niet toegelaten in de lokalen.

Materiaalgebruik tijdens oefenmoment

 • Verbruikersmateriaal:
  • Materiaalzakje = persoonlijk materiaal.  Inhoud van het zakje is niet voorhanden in het skillslab. Neem dus zelf het nodige materiaal mee.
  • Alle materiaal dat kan gerecycleerd worden, recycleren we.
  • Tijdens de examens, casusmomenten VV en de themamomenten V wordt verbruiksmateriaal wel voorzien.
 • Didactisch materiaal:
  • Het meeste materiaal is vrij te nemen in de gangkasten.
  • Specifiek materiaal is te bevragen bij de skillsbegeleider. Voor het ontlenen en terugbrengen van dit materiaal heb je steeds je studentenkaart nodig.
  • Plaats altijd het gebruikt materiaal terug op de juiste locatie.
  • Kom melden als er iets stuk is! Het materiaal is verzekerd en brengt voor de student geen kosten mee.
Ontlenen van een asset
Terugbrengen van een asset

Na het oefenen

 • Stop tijdig met oefenen zodat je voldoende tijd hebt om op te ruimen en ev. dagreflectie in te vullen.
 • VV: Na je reflectie laat je de begeleider controleren en aftekenen

Algemene orde

Lokaal en materiaal

 • Alle materialen zijn genummerd. Elk bed heeft een oefenkar en nachtkastje. Zorg dat het juiste materiaal op de juiste plaats staat.
 • Ruim het skillslokaal na gebruik op, dwz:
  • Dek het (baby)bed netjes op en zet in laagstand.
  • Laat het lokaal (en kasten) terug achter in zijn oorspronkelijke staat. 
  • Ledig de vuilbakjes aan de lavabo’s, vervang het zakje indien nodig, de laatste groep zorgt hiervoor.
 • Kast met verbruiksmateriaal:
  • Leg alles in het juiste vakje terug.
  • Kom melden als er iets op is.

Linnen

 • Vouw gebruikt linnen dat nog schoon is, terug op en leg dit in de kast.
 • Hang nat linnen aan het wasrekje.
 • Vouw droog linnen aan het wasrekje terug op en leg dit in de kast.
 • Gooi enkel vuil, droog linnen in de linnenzak.
 • Volle zakken worden dichtgeknoopt en vervangen.

Afval

 • Recycleer en verpak zelf het al mogelijke materiaal . Vraag benodigdheden aan begeleider.
 • Gooi restafval in de afvalzak.
 • Glazen flacons horen in de plastiek zeepbus.
 • Naalden horen in de naaldcontainer.
 • Vul medicatieflacons indien nodig zelf bij. Vraag benodigheden aan begeleider.

Niet zeker hoe je alle materialen moet opruimen? Lees meer.

Gedragscode

Persoonlijke informatie is vertrouwelijk en blijft binnen de skillsmuren. Wat je hier hoort, gebruik je niet in andere situaties. Er worden geen foto’s genomen en er wordt niet gefilmd.(Enkel foto’s en filmen voor persoonlijke en educatieve doeleinden. Docenten worden niet gefilmd!)

Op het skillslab wordt een inclusief beleid toegepast waarbij rekening wordt gehouden met de eigenheid van elke student. Bij het geven van feedback focus je je op het leerproces, niet op iemands persoonlijkheid. Iedereen is uniek en verdient respect.

Het didactisch materiaal dat tot je beschikking staat, is duur materiaal! Behandel dit dus met de nodige zorg en respecteer bovenstaande regels voor een optimaal gebruik hiervan.

Persoonlijke hygiëne

 • Persoonlijk uniformvestje
 • Geen  juwelen 
 • Geen lange mouwen
 • Geen nagellak of gelnagels
 • nagels kort: mogen niet over de vingertoppen komen
 • haar vastgebonden zodat het uniform niet geraakt wordt
 • Enkel een  hoofddoek die het uniform niet raakt wordt toegelaten

Bij het niet naleven van de afspraken zal de begeleidende docent de toegang tot het skillslab weigeren.