Foetale monitoring of Cardiotocografie (CTG)

Materiaal

  • CTG toestel (cardiotocografie)         

Opm: proper, gebruiksklaar en handleiding gekend

  • Aansluiting kabel ultratonenkop en drukknop tocograaf
  • Stekker voor het stopcontact
  • Voldoende hoeveelheid CTG –papier
  • Geleidingsproduct (gel)
  • Twee elastische bevestigingsbanden
  • Doos zachte wegwerpdoekjes
  • Nierbekken

Voorbereiding

Belang van warme ruimte

Toiletbezoek (blaaslediging)

Uitvoering

Informatie aan zwangere/koppel geven (waarom, werking, registratie)

Plaats het CTG-toestel naast het bed van de zwangere

Sluit het toestel aan op het elektrisch net

Leg de elastische riemen onder de zwangere ter hoogte van de buik

Installeer de zwangere comfortabel, rugligging

Opm: aandacht voor vena-cava syndroom in het derde trimester van de zwangerschap

Voer de handgrepen van Leopold uit

Opm: Bij opname-onderzoek voer je meestal alle handgrepen uit. 

 Bij vervolgonderzoeken (arbeid) enkel de tweede handgreep om de rug foetus te bevestigen. 

Zet het apparaat op “on”

Doe gel op de ultratonenknop voor de FHT en zet deze op de buik, daar waar de rug van de foetus ligt

Zet nu het geluid op

Opm: Maak onderscheid tussen FHT en navelstrenggeluiden. Check ook verschil FHT en polsslag van de moeder. 

Zoek bij gedempte geluid naar punctum maximum

Als je het geluid sterker hoort ,controleer je de signaalkwaliteit

Bevestig de ultratonenknop met elastische met elastische band rond de buik

Zet het geluid op een aangename sterkte voor zwangere

Controleer de juistheid van de basislijn

Zet de drukknop van toco op de fundus: daar waar je de contracties het beste kan voelen (maar ook niet te hoog op de fundus)

Bevestig met andere band

Controleer de juistheid van de basislijn (20mmHg). 

Ijk het toestel op het moment dat de baarmoeder goed ontspannen is

(Alarmen worden ingesteld)

De registratie wordt ingesteld

            Opm: de loopsnelheid van het papier is meestal 1cm/minuut (In Nederland 2cm/min)

De registratie wordt gestart

Een minimum registratie van 30’ is noodzakelijk

Controleer regelmatig

            Opm: let op een juiste papierdoorvoer, tijdig vervangen van papierrol. Aandacht merkteken vanaf de laatste 50cm (rood)

CTG nooit verwijderen als je onregelmatigheden opmerkt. 

CTG-strook nooit verwijderen alvorens de basisgegevens te noteren op de strook zelf. 

Nazorg

Informeer de zwangere

CTG –toestel reinigen

De tachymeter na elk gebruik ontdoen van de contactgel

De kabels niet te strak oprollen

De elastische riemen regelmatig wassen