Foetale bewaking hoorn van Pinard

Materiaal

  • Hoorn van Pinard

Voorbereiding

Belang van warme ruimte

Toiletbezoek (blaaslediging)

Uitvoering

Informatie aan zwangere/koppel geven

Voer de handgrepen van Leopold uit

Plaats je hoorn met open kant waar de rug van de foetus zich bevindt (luisteren met hoorn kan vanaf 28 weken)

Je drukt voorzichtig aan met je oor op de hoorn en laat los (indien nodig tegendruk geven op de buik van de zwangere)

Je luistert naar de harttonen van de foetus

  Opm: bij onduidelijkheid ,verschuif je geleidelijk de hoorn met je hand en laat tussendoor los, luister en zoek tot je het punctum maximum vindt

Dan tel je het aantal foetale hartslagen gedurende 1minuut (hoorn niet vasthouden!)

Met een secondewijzer in je andere hand of op een plaats waar je secondewijzer kan zien (vergis je niet met de maternele hartslag)

Nazorg