Dosisinhalator

Materiaal

  • Dosisinhalator + eventueel voorzetkamer
  • Nierbekken
  • Glas water

Voorbereiding

Uitvoering

Je geeft de patiënt een aangepaste houding en je laat hem een slok water drinken.

Je laat de patiënt goed uitademen.

Laat het mondstuk goed tussen de tanden plaatsen en laat de lippen om het mondstuk sluiten.

Je dient de medicatie toe bij inademing zoals beschreven in de produktspecifieke bijsluiter.

Je laat de patiënt de adem gedurende 5 tot 10 seconden vasthouden.

Je verwijdert de dosisinhalator en laat de patiënt uitademen.

 Let op: Laat de patiënt de mond spoelen na het gebruik van inhalatiecorticosteroïden.

Nazorg

Bronnen

  • Bij deze procedure werd nog geen link toegevoegd naar (wetenschappelijke) bronnen. Mocht je relevantie literatuur gevonden hebben, mag je dit altijd laten weten aan de vakdocent of praktijklector.