Bloeddruk

Materiaal

  • Bloeddrukmeter
  • Stethoscoop
  • Niet steriele kompressen
  • Clinell

Voorbereiding

Uitvoering

Je controleert de nulstand van de bloeddrukmeter.

Je controleert of de manchet lang genoeg is (1,5 maal de omtrek van de arm), de manchet leeg is en de slangen intact zijn.

Je sluit het ventiel.

Je ontsmet met de Clinell® spray de oordopjes en het membraan van de stethoscoop.

Je brengt de patiënt in de juiste houding: oplopende patiënt in zittende en bedlegerige patiënt in liggende houding.

Je laat de arm van de patiënt rusten.

Je vraagt of helpt de patiënt om de bovenarm te ontbloten.

Je bevraagt de patiënt over de vorige waarden.

Je brengt de manchet aan zonder plooien 2 tot 3 cm boven de elleboogplooi. Sluit ze goed om de bovenarm aan en zorg ervoor dat de slangen vrij liggen.

Methode 1:

  Je pompt de manchet op tot ongeveer 30 mmHg boven de te verwachten systolische bloeddrukwaarden,
  op basis van de vorige waarden uit het dossier of door de patiënt verteld.

Methode 2:

  Je voelt de pols t.h.v. de arteria radialis voorafgaand aan en tijdens het pompen. Als je de pols niet meer voelt, doe je de oordopjes van de stethoscoop in  de oren
  (met de beugels naar voren gericht).
  Je pompt de manchet op tot 30 mmHg boven de laatst gevoelde polsslag.

Je plaatst het membraan van de stethoscoop in de elleboogplooi.

Je opent het ventiel en laat de lucht langzaam uit de manchet.

Je leest de waarde van de manometer af op het moment dat je de eerste harttoon hoort. Dit is de systolische bloeddrukwaarde.

Je leest de waarde van de manometer af op het moment dat je de laatste harttoon hoort. Dit is de diastolische bloeddrukwaarde.

Je laat de rest van de lucht snel ontsnappen door het ventiel volledig open te draaien, je maakt de manchet los en je verwijdert de stethoscoop.

Je ontsmet het membraan, de oordopjes en zo nodig de manchet.

Opmerking: Om een zo adequaat mogelijke meting te verkrijgen is het belangrijk om steeds op dezelfde tijdstippen en in dezelfde omstandigheden de bloeddruk te meten.

Nazorg

Bronnen

  • Bij deze procedure werd nog geen link toegevoegd naar (wetenschappelijke) bronnen. Mocht je relevantie literatuur gevonden hebben, mag je dit altijd laten weten aan de vakdocent of praktijklector.