Bedpan: geven en wegnemen

Materiaal

  • Bedpan met deksel
  • Toiletpapier
  • Handschoenen

Voorbereiding

Uitvoering

Plaatsen van de bedpan:

Je plaatst de bedsponde omhoog aan de bedzijde waar je niet staat en legt de patiënt op de rug.

Je vraagt de patiënt het achterwerk op te  lichten en schuift de broek en de slip naar beneden of je verwijdert het incontinentiemateriaal.

Indien de patiënt zich moeilijk kan oplichten ondersteun je hem/haar door met je hand onder de rug van de zorgvrager een opwaartse beweging te maken. Met je andere hand plaats je de bedpan onder de stuit.

Je kan de patiënt ook vragen te wentelen naar de kant van de omhoog gebrachte bedsponden en je kan de bedpan dan schuin tegen de stuit plaatsen. Je ondersteunt de bedpan als de patiënt terugrolt.

Indien mogelijk breng je het hoofdeinde van het bed omhoog en geef je de patiënt een meer zittende houding.

Je vraagt de patiënt de benen iets op te trekken en te spreiden opdat je kan controleren of de bedpan goed gepositioneerd is.

Je bedekt de patiënt om de privacy te waarborgen en geeft het toiletpapier en het oproepsysteem in bereik van de patiënt.

Wegnemen van de bedpan:

Je doet je niet-steriele handschoenen aan.

Je brengt de bovenlaag naar achter.

Je vraagt de patiënt of hij zich heeft kunnen reinigen en (indien ja) om zijn stuit op te lichten zodat je de bedpan kan verwijderen.

Je biedt hulp aan de patiënt om zich te reinigen indien hij dit niet zelf kon. Wentel eventueel de patiënt op de zij wanneer je de stuit moet reinigen. Let op dat de bedpan dan niet mee kantelt.

Je dekt de bedpan af en doet de handschoenen uit.

Je voert, indien nodig, een intiem toilet uit.

Je geeft de patiënt de mogelijkheid de handen te wassen.

Nazorg

  • Nazorg
  • Rapportage
  • Je observeert de stoelgang en urine.
  • Je brengt de bedpan naar de bedpanspoeler.

Bronnen

  • Bij deze procedure werd nog geen link toegevoegd naar (wetenschappelijke) bronnen. Mocht je relevantie literatuur gevonden hebben, mag je dit altijd laten weten aan de vakdocent of praktijklector.