Bedopmaak 1 verpleegkundige

Materiaal

  • Linnen
  • Linnenzak

Voorbereiding

Uitvoering

Afhalen:

Je legt de kussens op de stoel of het rek achteraan het bed. Zo nodig vervang je de fluwijnen.

Je legt de bovenlaag dicht.

Je maakt het bedlinnen los, beginnend aan het hoofdeinde en eindigend aan het hoofdeinde aan de tegenovergestelde kant.

Je vouwt de omslag van de bovenlaag open.

Je plooit met beide handen de sprei in drie beginnend aan het hoofdeinde.

Je neemt de sprei bij de boord van de matras vast, trekt de sprei naar je toe en neemt het andere deel in waaierplooi vast.

Je laat de sprei openvallen boven de stoel of op het rek.

Je herhaalt dit voor het bovenlaken.

Je plooit het steeklaken in twee.

Je neemt het steeklaken bij de boord van de matras vast, trekt het naar je toe en neemt het andere deel in waaierplooien vast en laat dit openvallen boven de stoel. Vuil linnen wordt spontaan verwijderd in de linnenzak.

Je plooit met beide handen het onderlaken in drie beginnend aan het voeteinde en legt deze op de stoel of het rekje achteraan het bed. Vuil linnen wordt spontaan verwijderd in de linnenzak.

Opmaken:

Je werkt eerst één bedkant volledig af.

Je neemt het onderlaken met beide handen en trekt het naar je toe en neemt het andere deel in waaierplooi vast.

Je legt het onderlaken ongeveer in het midden van het bed.

Je legt het bovenste derde open, strijkt het glad en werkt het af met een schuine hoek.

Je trekt het laken glad en werkt het onderste deel met een schuine hoek af.

Je steekt het middelste deel van het laken in.

Je neemt het steeklaken op dezelfde wijze als het onderlaken, legt dit op het bed en steekt het in.

Je neemt het bovenlaken op dezelfde wijze als het onderlaken.

Je plooit het onderste derde open en maakt af met een schuine hoek.

Je neemt de sprei, plooit deze open en werkt af met een halve schuine hoek.

Je strekt het bovenlaken en de sprei glad tot bovenaan en maakt een omslag.

Je werkt vervolgens de tegenovergestelde bedkant af.

Je plooit het linnen om en werkt laag per laag af.
Je legt het bed in een waaierplooi open.

Je plaatst de opgeschudde kussens terug.

In beeld

Nazorg

  • Geen specifieke nazorg vereist.

Bronnen

  • Bij deze procedure werd nog geen link toegevoegd naar (wetenschappelijke) bronnen. Mocht je relevantie literatuur gevonden hebben, mag je dit altijd laten weten aan de vakdocent of praktijklector.